Vad är affärsnätverk?

Affärsnätverk är processen att etablera och växa relation mellan företag som kan leda till fördelar för alla berörda parter. Medan affärsnätverk ofta fokuserar på att generera ytterligare intäkter genom att skaffa nya kunder, finns det flera andra fördelar som kan hämtas från denna process att skapa och odla kontakter. Här är några exempel på hur affärsnätverk går till och hur det kan vara oerhört användbart att engagera sig i den här typen av aktiviteter.

Eftersom affärsnätverk handlar om att skapa relationer med andra i affärsvärlden, involverar processen direkt interaktion mellan människor. Detta till skillnad från reklamkampanjer eller PR-insatser där tanken är att väcka uppmärksamhet som uppmuntrar en positiv image bland konsumenterna och lockar dem att göra affärer med annonsören. För att verkligen vara engagerad i uppgiften att nätverka måste processen börja med att två personer delar idéer och hittar någon sorts gemensam grund.

I många samhällen är ett av de mest effektiva sätten att implementera affärsnätverk att delta i evenemang som uppmuntrar affärsmän att mingla och föra dialog i en bekväm och avslappnad atmosfär. Mixers sponsrade av en lokal handelskammare ger den idealiska miljön för denna typ av nätverksaktivitet. Genom att delta i tillfälliga samtal, upptäcker olika entreprenörer och representanter för olika företag ofta sätt de kan skapa en ömsesidigt fördelaktig relation, antingen genom att göra affärer med varandra eller etablera ett åtagande att hänvisa potentiella kunder till varandra.

Att delta i kongresser och konferenser är också utmärkta sätt att engagera sig i affärsnätverk. Affärsrelationer som etablerats på mötesplatser av denna typ breddar omfattningen av nätverket till att omfatta nationella och möjligen internationella band vid sidan av det lokala nätverket. Målen förblir desamma: att diskutera hur varje part kan hjälpa den andra att nå nyckelmål till ömsesidig nytta för båda parter.

Branschorganisationer är också ett utmärkt sätt att engagera sig i affärsnätverk. Eftersom många branscher har nischmarknader som kräver särskild uppmärksamhet, såsom telekonferenser som en nischmarknad inom den bredare telekommunikationsbranschen, finns det en chans för medlemmar i föreningen att etablera en arbetsrelation som gör att de kan hjälpa varandra att växa. Till exempel kan ett telekommunikationsföretag som är inriktat på att sälja internationella långdistanstjänster upptäcka att tag-team med en telekonferensbyrå hjälper till att stärka efterfrågan på båda deras tjänster. Som ett resultat lönar sig ansträngningen för affärsnätverk i mer försäljning och ett sätt att erbjuda något extra som konkurrenterna kanske inte erbjuder.

Idag kan affärsnätverk även ske i onlinemiljöer. Nätverksforum, webbplatser och till och med chattrum gör det möjligt för etablerade företag och entreprenörer att kommunicera och möjligen upptäcka sätt att hjälpa varandra att växa. Eftersom dessa resurser är tillgängliga dygnet runt, finns det aldrig begränsningen att ta ut tid för att delta i ett fysiskt möte för att engagera sig i affärsnätverket.

Vissa affärsnätverksinsatser fokuserar på att skapa kontakter som är lite bredare till sin karaktär. Till exempel kan säljare som är bosatta i ett visst storstadsområde välja att skapa ett affärsnätverk som är speciellt för säljare. Detta förhållningssätt till nätverkande gör det möjligt att dela leads med varandra, dela tips och idéer om säljtekniker och till och med hjälpa varandra att hitta arbete om en medlem i nätverket plötsligt står utan anställning.

Att engagera sig i affärsnätverk kan ge en rad andra fördelar förutom att knyta kontakter. Proffs kan dela nätverkstips med varandra, hjälpa till med att skapa nätverk, lära nykomlingar hur man bygger kontakter och i allmänhet hjälpa alla i nätverket att förbättra sina nätverksfärdigheter. För många yrkesverksamma ger tid som ägnas åt affärsnätverksarbete fördelar som gör ansträngningen väl värd det.