Vad är Adenocarcinom?

Termen ”adenokarcinom” används för att beskriva en malign tumör som växer i de körtelepitelceller som kantar de flesta inre organ. Tumörerna tenderar att fungera ungefär som körtlar och producerar sina egna sekret. Om en sådan tumör upptäcks kräver den omedelbar behandling, eftersom den annars kommer att spridas och så småningom döda patienten. Den ledande cancern i tjocktarmen är adenokarcinom, och den är också extremt vanlig i lungorna.

Ett antal organ och kroppsdelar kan angripas av denna typ av tumör, inklusive livmoderhalsen, bukspottkörteln, prostatan, magen, sköldkörteln och bröstet. Dessa cancerformer är vanligtvis mycket lätta att upptäcka vid en visuell inspektion av det drabbade organet, eftersom de tenderar att ha en markant annan färg. Läkare kan välja att göra en biopsi ändå, för att bekräfta att cancern är ett adenokarcinom, eftersom olika tumörer kan kräva olika behandlingsmetoder.

Det första steget i behandlingen är att få ut tumören så att den inte kan fortsätta växa. I allmänhet skär läkare väl runt tumörens kanter, med målet att ta bort alla cancerceller, och sedan skickar de cancern till en patolog för att bekräfta att de tagit bort hela grejen. Efter operationen kan patienten genomgå kemoterapi och strålning för att förhindra att adenokarcinomet växer igen.

Som med andra cancerformer är orsaken till dessa tumörer inte helt klarlagd, och dessa cancerformer kan drabba alla från någon som har levt ett friskt och friskt liv till någon som har tagit dåligt hand om sin kropp. Risken för cancer verkar minska med en hälsosam kost och regelbunden motion, men den kan också påverkas av miljö och genetiska faktorer. Att identifiera potentiella orsaker till olika cancerformer kan hjälpa forskare att hitta ett sätt att förebygga eller behandla dem mer effektivt.

Behandling av adenokarcinom kan vara långvarig och smärtsam, vilket är fallet med många cancerbehandlingar. Utöver den fysiska behandlingen rekommenderar många läkare också att delta i terapi, umgås med andra cancerpatienter och att delta i avkopplande och njutningsfulla aktiviteter för att förbättra livskvaliteten för patienten. Stöd från vänner och gemenskapsmedlemmar är ofta en viktig del av att bli frisk.