Hur väljer jag den bästa multicast-routern?

Även känd som en mrouter, en multicast-router är en typ av program som kan identifiera skillnaden mellan ett multicast- och ett unicast-paket. Detta är viktigt, eftersom förmågan att skilja mellan de två gör det möjligt att effektivt bearbeta paketen och distribuera dem därefter. När man överväger valet av en multicast-router är det viktigt att överväga flera nyckelfaktorer, såsom funktionalitet, effektiviteten hos de routningsprotokoll som används och den totala kostnaden och kvaliteten för mroutern.

En av huvudfunktionerna hos en multicast-router är förmågan att känna igen både multicast- och unicast-paket och göra multicast-paketen igenkännbara för unicast-routrar. Processen måste vara snabb och enkel, vilket gör det möjligt att distribuera data med liten eller ingen störning eller avbrott i överföringen. Helst kan den mrouter som väljs utföra denna uppgift med ett minimum av fördröjning.

En annan nyckelfaktor att tänka på när man väljer den bästa multicast-routern är effektiviteten hos de protokoll som används för att hantera distributionen. De flesta mroutrar kommer att vara utrustade för att använda två olika routingmetoder, kända som tätlägesrouting och sparsemodsdirigering. För att kunna använda dessa två metoder måste routern kunna utvärdera mängden bandbredd som är tillgänglig för överföringen samt antalet slutanvändare som kommer att ta emot data över nätverket. När det finns ett stort antal användare över ett nätverk och den tillgängliga bandbredden är hög, kommer multicast-routern sannolikt att avgöra att routing med tätt läge är det mest effektiva tillvägagångssättet. När relativt liten bandbredd är tillgänglig kan alternativet för gleslägesrutt användas. Precis som med andra funktioner bör mroutern snabbt kunna identifiera situationen och svara därefter.

Som med nästan alla typer av köp av mjukvara eller hårdvara, är det viktigt att balansera kostnad med kvalitet när man bestämmer vilken multicast-router som ska köpas. Efter att ha identifierat behoven hos nätverket där routern kommer att fungera, är det viktigt att begränsa fokus till routrar som har rykte om att fungera effektivt i dessa nätverk. Därifrån kommer en utvärdering baserat på både pris och betyg för varje router att göra det möjligt att äntligen bestämma sig för den bästa multicast-routern för dina behov. Tänk på att den allra bästa routern kanske inte är det billigaste alternativet. Om du inte har en mycket snäv budget, fokusera mer på det alternativ som sannolikt kommer att ge den högsta nivån av stöd och mindre på kostnaden.