Hur väljer jag den bästa gaffeltruckens batteriladdare?

Många gaffeltruckar är batteridrivna och måste anslutas till en gaffeltrucks batteriladdare för att behålla maskinens beredskap. För att välja den bästa laddaren är det klokt att skaffa en laddare som erbjuder både snabbladdning och långsam- eller underhållsladdningsfunktion. Medan en liten batteriladdare kan användas ibland för att ladda en gaffeltruck, är det bäst att köpa en gaffeltruckbatteriladdare av industriell eller kommersiell kvalitet för att säkerställa att du har en enhet som ger många timmars laddningstid utan att misslyckas eller överhettas. Vissa laddare av lägre kvalitet kommer att ha ett par stora klämmor för att koppla in de positiva och negativa polerna på ett batteri; de bästa laddarna kommer att använda en klämma utformad för att anslutas till strömkabeln som kommer från gaffeltruckens batteripaket.

En gaffeltruckbatteriladdare med snabbladdningsalternativ kommer att vara den bästa metoden för att ladda en gaffeltruck mycket snabbt för att slutföra ett snabbt jobb eller för att slutföra en uppgift där gaffeltruckens batteri har tömts innan uppgiften slutfördes. Snabbladdningen kommer dock inte att ladda ett urladdat batteri helt och kan potentiellt skada och förstöra batterierna om de används kontinuerligt. Underhållsladdningscykeln är avsedd att återställa ett urladdat batteri till sin fulla potential över natten eller under dagen. Genom att använda batteriladdaren för gaffeltrucken i underhålls- eller långsamladdningsläget blir batterierna inte överhettade och kokade, vilket ger en lång livslängd.

Du bör också välja en laddare som har en kylfläkt för att minska värmen som produceras av laddningselementet i enheten. Genom att eliminera eller minska värmen kommer laddningsenheten att hålla mycket längre och ge tillräckliga laddningscykler långt utöver kapaciteten hos en icke-fläktkyld enhet. Ju större diameter på kablarna som kommer från laddaren, desto bättre, i de flesta fall. Att välja en gaffeltruckbatteriladdare med de största laddningskablarna som du kan hitta kommer vanligtvis att resultera i en bättre laddare än en utrustad med små kablar.

Stora gaffeltrucks batteriladdarkablar tillåter mer laddningskraft att flöda från laddaren, så att batterierna får mer kraft under samma laddningstid. Det är också bäst att köpa en laddare utrustad med hjul för att göra det enkelt att flytta enheten. Om möjligt, välj alltid en laddare som är försedd med mätare istället för indikatorlampor. Detta gör att användaren kan övervaka laddningsnivån i batterierna istället för att bara en enda lampa indikerar att laddningen är klar.