Hur väljer jag den bästa astmastödgruppen?

Att välja den bästa stödgruppen för astma beror på patientens ålder, symtomens svårighetsgrad och om stödet riktar sig till familjen eller patienten själv. Symtom på astma kan variera från mild till livshotande, och inkluderar väsande andning, andningssvårigheter och hosta. Även om det inte finns något botemedel, kan symtom hanteras mycket effektivt, och behandlingen är liknande för barn och vuxna med astma.

Den pediatriska patienten kan dra nytta av en astmastödgrupp, eftersom han kan träffa andra barn med astma och inte känna sig så isolerad. Barn med astma känner sig ofta utanför aktiviteter som att idrotta och äga husdjur. När de knyter an till andra i sin situation känns det i allmänhet mindre stressigt att leva med astma och de kan känna sig mer hoppfulla. När den pediatriska astmatikern är för ung för att dra nytta av en stödgrupp, kan hans familj gå med i astmastödgruppen för att lära sig hur man bättre hanterar sin vård.

Att leva med astma kan vara en känslomässig upplevelse för en vuxen med astma. Han måste inte bara jonglera med läkarbesök, utan måste också behålla sin karriär och kanske ta hand om en familj. För dessa människor kan en astmastödgrupp erbjuda alternativ för hur man hanterar stress och eliminerar isolering. Vuxna med astma har ofta en unik uppsättning utmaningar, som inkluderar rädslan för att förutse nästa astmaanfall och att behöva övervaka sin omgivning för potentiella triggers.

En astmastödgrupp skräddarsydd för vuxna astmatiker kan hållas på sjukhus eller till och med i en social miljö som en restaurang. Många astmatiker anser att en astmastödgrupp är en viktig del av sin behandlingsplan. Dessutom, genom att använda alla tillgängliga resurser, inklusive stödgrupper, gör de allt de kan för att positivt påverka sina liv, trots sin diagnos. Förutom stödgrupper kan läkaren också vara en stor resurs för astmahjälp.

Vanligtvis samlar en astmastödgrupp astmatiker och deras familjer för att dela erfarenheter och träffa andra människor i deras situation. Det finns dock stödgrupper som är medicinskt inriktade. Dessa stödgrupper bjuder ofta in medicinska talare för att diskutera den senaste astmabehandlingen och trenderna, och hur de kan integreras i gruppmedlemmarnas liv. Eftersom varje astmapatient har sin egen uppsättning känslomässiga och fysiska behov, är valet av en astmastödgrupp ett mycket personligt val.