Hur väljer jag de bästa medborgarskapskurserna?

De bästa medborgarskapsklasserna är de som uppfyller en individs lärande och medborgarskapsmål. Individer som vill tillgodose ett akademiskt krav på gymnasiet eller högskola i samhälls- eller medborgarskapsutbildning kommer att vilja ha en klass som grundligt täcker grunderna, och en klass av hög kvalitet kommer att diskutera de politiska, sociala och juridiska aspekterna av att leva i ett land. En vuxen som vill bli medborgare i ett land skulle ha större nytta av en klass som guidar honom genom ansökningsprocessen för medborgarskap och förbereder honom specifikt för medborgarskapsprovet och intervjun.

Medborgarskapsklasser i gymnasieskolor och högskolor kallas också för samhällsklasser. Dessa klasser är avsedda att göra eleverna bekanta med regeringssystemet i ett land. Förklaringar av rättssystemet ingår vanligtvis, liksom en medborgares juridiska ansvar. Eleverna förväntas också lära sig och förstå landets politiska historia, och erkänna vikten av att delta i den politiska processen genom aktiviteter som röstning.

För invandrare i behov av medborgarskapsklasser för att förbereda sig för ett medborgarskapsprov och intervju, behövs i allmänhet en annan typ av klass. Sådana individer har mest nytta av medborgarskapskurser som är inriktade på att hjälpa dem i medborgarskapsprocessen. Detta inkluderar vägledning om hur man fyller i medborgarskapsansökan, diskussion om information om medborgarskapsprovet, samt skenintervjuer för att förbereda sig för medborgarskapsintervjun.

Individer som förbereder sig för medborgarskapsprovet drar mest nytta av medborgarskapskurser som undervisas av mycket erfarna instruktörer som är bekanta med reglerna och kraven för ansökningsprocessen för medborgarskap. Att fylla i en lång medborgarskapsansökan kan vara skrämmande för en person som kanske inte behärskar det lokala språket perfekt. Instruktörer som har väglett ett stort antal invandrare genom processen vet vanligtvis hur de ska styra individer genom utmaningarna med ansökningsprocessen för medborgarskap.

De bästa medborgarskapskurserna för individer som förbereder sig för medborgarskapsprovet är de som noggrant täcker innehållet på provet och förklarar vad de kan förvänta sig under medborgarskapsintervjun. Dessa klasser granskar frågorna om medborgarskapsprovet mycket noggrant och säkerställer att klassdeltagarna förstår frågorna, har tillgång till svaren och får adekvat övning för att skriva del av provet. De bästa klasserna innehåller också skenintervjuer som förbereder deltagarna för själva medborgarskapsintervjun. Spotintervjuer tar vanligtvis bort den ångest som ofta är förknippad med trycket från provtagning, särskilt med medborgarskapsprovet, vars godkänt är ett avgörande steg för att bli medborgare i ett land.