Hur kan jag lära mig att acceptera konstruktiv kritik?

Förmågan att acceptera konstruktiv kritik kommer väldigt lätt för vissa, medan andra har svårt att bearbeta kommentarer som rör individens förmågor eller kompetens. Att lära sig att acceptera förslag som är avsedda att förbättra prestationsförmågan i någon aspekt av våra liv kan vara det första steget i att bli en bättre människa. Här är några saker att tänka på om konstruktiv kritiks natur och hur man blir mer bekväm med att ta emot och bearbeta denna form av personlig kritik.

Ett av de första stegen för att acceptera förslag på förbättringar är att ta bort känslor från ekvationen. Detta kan vara svårt att åstadkomma, men ansträngningen är väl värt resultatet. Genom att inte låta vår känsla av ego eller våra ömma känslor stå i vägen för att objektivt överväga kommentarerna om vårt beteende, öppnar vi dörren för att eventuellt acceptera konstruktiv kritik och lära oss något som kan bidra till att förbättra kvaliteten på våra liv.

För det andra är det viktigt att inse att personen som ger kritiken gör det i ett försök att hjälpa, inte skada. Att välja att se kommentarerna i detta ljus gör det lättare att se kritikern som en allierad, snarare än en fiende. I slutändan har ni båda samma mål i åtanke, vilket är att hjälpa er att bli ännu bättre på något än ni redan är. När du kan acceptera konstruktiv kritik som ett förbättringsverktyg som erbjuds av en vänlig källa, kommer du långt mot att uppnå personlig tillväxt.

Sist, avskaffa alla till synes hårda kommentarer genom att be kritikern om ett förtydligande. Faktum är att de flesta av oss ibland har problem med att välja rätt ord. Om något som din kritiker påstår inte verkar ha merit, be om exempel på ditt beteende som illustrerar poängen han eller hon försöker komma med. Den här övningen kommer att hjälpa dig att förstå hur dina handlingar uppfattas, och även ge chansen för er båda att undersöka en verklig situation och tillsammans utforska hur den händelsen kunde ha hanterats på ett mer produktivt sätt.

Att acceptera konstruktiv kritik är viktigt för nästan alla. Oavsett om det är på arbetsplatsen, i samhället eller till och med i hemmet, kan förmågan att ta emot och acceptera konstruktiv kritik ha en positiv inverkan på våra relationer. Genom att förbli objektiv, ställa klargörande frågor och se din kritiker som din allierade, är det möjligt att lära sig att acceptera konstruktiv kritik i den anda som var tänkt.