Hur gör jag bra poäng på General IELTS?

För att få bra resultat på det allmänna IELTS är det viktigt att ha ett bra grepp om det engelska språket och kunna tala, lyssna, läsa och skriva effektivt. För den skriftliga delen av provet måste testdeltagarna visa att de kan skriva i olika former, såsom bokstavs- och argumentationsformer. På lyssningstestet måste testdeltagarna visa att de kan förstå både det explicita och implicita innehållet i talet. För talprovet är det viktigt att kunna prata självsäkert och flytande. Läsprovet kräver att testdeltagarna kan hämta information från ett textstycke och svara på frågor om det.

Det allmänna IELTS-testet omfattar lyssnande, tal, läsning och skrivning och krävs av utbildningsinstitutioner som högskolor och gymnasier för att visa förmåga att tala och förstå engelska. Det är inte lika krävande som det akademiska provet, men kräver ändå en tydlig förståelse av det engelska språket. Testet krävs också av vissa länder, som Kanada, Australien och Nya Zeeland, för immigrationssyfte.

Läsdelen av det allmänna IELTS-testet fokuserar på testtagares förmåga att smälta informationen i talpassager och identifiera nyckelfakta. De flesta frågorna har formen av ett påstående baserat på informationen i texten. Testtagare bör kunna identifiera de sanna och falska påståendena och avgöra om informationen inte ingick i texten. Andra avsnitt av läsdelen fokuserar på att identifiera delar av en webbplats, som skulle innehålla en viss information, och att kunna bestämma en boktitel utifrån en beskrivning av innehållet.

Den allmänna IELTS-lyssningsdelen har totalt 40 frågor och kräver att testdeltagarna kan identifiera huvudämnet för talet och allt som inte uttryckligen anges, samt korrekt tolka förändringar i rösten. För att få bra resultat på provet är det en bra idé att göra anteckningar. Några av frågorna är på specifika adjektiv i talet; testtagare kan till exempel bli ombedd att identifiera eventuella kvantiteter som ingår i testet.

Skrivdelen av det allmänna IELTS-testet syftar till att avgöra om testdeltagare kan skriva bokstäver och argument. Detta kräver ett bra grepp om språket, inklusive förmågan att använda grammatik och skrivstil effektivt. Förståelse för hur man skriver ett brev på engelska är avgörande för skrivprovet. Testtagare bör också kunna uttrycka argument logiskt och sammanhängande.

För att kunna klara den talande delen av den allmänna IELTS bör testdeltagare vara säkra på sin engelsktalande förmåga och kunna konversera flytande. Detta kan vara svårt, eftersom tenta nerverna lätt kan ta över. Det är viktigt för testdeltagarna att ge fullständiga svar på frågorna och att vara avslappnad. Att tala tydligt och självsäkert är viktigare än att ha 100 % perfekt engelska. Testtagare bör artigt be examinatorn att upprepa allt de har svårt att förstå.