Hur fyller jag i ett schema D-formulär?

När du måste fylla i ett formulär för Internal Revenue Service (IRS) Schedule D, ett skattedokument som används i USA, kan du göra klokt i att börja med att skaffa en kopia av formuläret och dess instruktioner. Du kan sedan använda dessa dokument för att bekanta dig med den information du måste tillhandahålla och de beräkningar du måste göra. När du är redo måste du ange beskrivningar, datum och belopp för både kort- och långsiktiga förluster. Efter att ha lagt till dessa siffror i ditt schema D-formulär kommer du sedan att följa instruktionerna på formuläret för att beräkna dina nettoförluster och vinster.

Det första steget du tar för att fylla i ett IRS Schedule D-formulär är ett besök på IRS-webbplatsen. IRS-webbplatsen kommer att ge en förklaring av syftet med detta formulär, vilket är att rapportera dina kapitalvinster och förluster för det aktuella skatteåret. Till exempel, om du sålde ett företag eller aktier, kan du behöva fylla i schema D tillsammans med årets andra obligatoriska skattedokument. Dessutom kan du göra klokt i att läsa instruktionerna på IRS-webbplatsen innan du börjar fylla i ett schema D-formulär.

För att fylla i ett schema D-formulär måste du ange all tillämplig information i del I av formuläret. Denna del av formuläret används i syfte att redovisa dina kortsiktiga vinster och förluster, vilket är förluster eller vinster för tillgångar du haft under ett år eller mindre. Du måste ange data i det här avsnittet för datumet då du förvärvade tillgången, datumet då du sålde den, summan av pengar som du sålde den för och beloppet för vinsten eller förlusten. När du har angett denna information kan du följa stegen som anges för att beräkna dina nettovinster eller förluster för detta avsnitt.

Del II av schema D måste fyllas i på ungefär samma sätt som del I. Skillnaden mot detta avsnitt är dock att du kommer att beräkna dina vinster och förluster för de tillgångar du haft under ett år eller mer. Som med del I måste du inkludera en beskrivning av varje tillgång, datumet då du förvärvade den, datumet då du sålde den, försäljningspriset och summan pengar du tjänade eller förlorade. Du kommer sedan att använda stegen i det här avsnittet för att beräkna nettovärdet av dina förluster eller vinster.

Efter att du har slutfört del I och II använder de återstående delarna av formuläret de beräkningar du har gjort. Du måste kombinera dina slutliga nummer för del I med dina slutliga nummer för del II. De återstående stegen du måste ta beskrivs i den sista delen av formuläret och beror på om nettosiffrorna från del I eller II är vinster eller förluster. När du är klar med alla dina beräkningar kan du göra klokt i att granska dina poster för att säkerställa att du inte har utelämnat något eller gjort misstag.