Hur fungerar laserskrivare?

Laserskrivare har blivit allestädes närvarande i kontors- och kopieringsmiljön. Den första utvecklades 1971 av Xerox, och 1977 kom den till den kommersiella marknaden. Den snabba, skarpa utskriften gjorde snart dessa skrivare till ett populärt val för många konsumenter, även om skrivarens interna funktion förblev mystisk för många. På grund av namnet tror vissa konsumenter att dessa enheter använder en laser aktivt på papperet på något sätt. Faktum är att de faktiskt utnyttjar statisk elektricitet för att skriva ut, även om lasrar spelar en roll i utskriftsprocessen.

Ett utskriftsjobb börjar när data från en dator tas emot av skrivaren, som skickar den via en central styrenhet, en liten dator inuti skrivaren. Många laserskrivare har en styrenhet som klarar av att hantera flera jobb samtidigt, ställa dem i kö och sedan skriva ut dem. Denna förmåga att hantera flera uppsättningar data gör denna typ av skrivare ganska populär. Efter att styrenheten har bestämt vad som ska skrivas ut börjar processen.

Inuti skrivaren finns en trumma som håller en elektrisk laddning. Bredvid trumman finns en överföringskoronarulle, som kan ladda trumman negativt eller positivt efter behov, samt en tonerenhet. I de flesta laserskrivare börjar trumman positivt laddad, även om denna process också kan fungera omvänt. Styrenheten manipulerar en liten laser för att ”skriva” på trumman med en negativ laddning, vilket skapar en elektrostatisk bild.

Därefter rullas trumman genom tonern, som är positivt laddad så att den klamrar sig fast vid områdena med negativ laddning på skrivartrumman. Skrivaren matar ett papper som får en ännu starkare negativ laddning av överföringskoronatråden innan det rullas förbi trumman. Den elektrostatiska bilden på trumman kommer att överföras till papperet, som sedan urladdas för att förhindra att det klänger fast vid trumman. Sedan matas den genom en fixeringsenhet, som värmer upp tonern och gör att den binder med fibrerna i papperet.

Under tiden passerar trumman en urladdningslampa, som kommer att exponera hela trummans yta och radera den elektrostatiska bilden. Överföringskoronatråden applicerar ytterligare en positiv laddning och skrivaren är redo för nästa sida eller jobb.
Färglaserskrivare fungerar genom att utföra flera pass. De flesta skrivare har blått, rött och gult bläck, förutom svart, som kan kombineras för att bilda vilken färg som helst. Vissa skrivare lägger gradvis bläcket på trumman så att bilden kommer att skrivas ut med en passning av papperet, medan andra återcirkulerar papperet flera gånger för att applicera progressiva lager av färg. Stora färgskrivare har ibland separata trumma och tonerenheter för varje färg, där papperet passerar varje trumma separat.