Hur får jag en examen i musikutbildning?

Det krävs fyra steg för att få en musikutbildningsexamen: hitta en skola, kvalificera sig för antagning, klara provspelningen och slutföra kursarbetet. En musikpedagogisk examen kombinerar musikalisk skicklighet och utbildning tillsammans på en hög kunskapsnivå. En examen från detta program kan hitta anställning som musiklärare eller pedagog. En musikutbildningsexamen är också känd som en kandidatexamen i musikalisk utbildning och är tillgänglig från utvalda universitet. Denna examen är inte allmänt tillgänglig och erbjuds genom ett gemensamt program mellan fakulteterna för konst och utbildning.

När man letar efter en lämplig skola är det viktigt att kontrollera kvaliteten på både musikprogrammet på konstfakulteten och utbildningsprogrammet. Titta på biografierna för musikprofessorerna och deras kompetensområden. Lägg tid på att se över utbildningsprofessorernas utbildningsteorier och deras syn på musikpedagogik. Var särskilt uppmärksam på praktiktillfällena, eftersom dessa är avgörande för att bli en kvalificerad lärare.

För att kvalificera dig för antagning till detta utbildningsprogram krävs att du har en kombination av goda betyg på gymnasiet, utbildning i musikteori och spelkompetens med minst ett instrument. Utöver de akademiska kvalifikationerna krävde alla utbildningsrelaterade program erfarenhet av ledarskap. Detta kan inkludera lägerrådgivare, sporttränare eller ledarroller för musikprogram.

En audition krävs för tillträde till alla program som erbjuds genom fakulteten för konst. Det finns mycket specifika krav för auditionprocessen, som varierar från skola till. Gå igenom detaljerna noggrant och välj ett musikstycke från den godkända listan. Ordna med en ackompanjatör vid behov och se till att förbereda dig minst sex månader i förväg.

Kurserna kombinerar avancerad musikteori och komposition med lärarutbildning. En musikutbildningsexamen är vanligtvis ett intensivt fyraårigt program. Arbetsbördan är ganska tung, eftersom musiker måste genomföra mästarklasser med en instruktör i sitt primära instrument, uppträda på konserter och träna dagligen. Dessa krav kommer utöver de akademiska kurserna i psykologi, utbildningsteori och klassrumsledning.

Rollen som musiklärare är mycket viktig i skolsystemet. För många elever ger musikprogram som erbjuds i skolan den enda musikinstruktion de någonsin får. Att lära sig musik har bevisat kopplingar till förbättrad matematisk kompetensutveckling och en övergripande berikning av elevernas dagliga liv.