Hur effektivt är Lamivudin för hepatit B?

Ursprungligen användes för hantering av humant immunbristvirus (HIV)-infektion, forskningsstudier visade senare att lamivudin var 98 % effektivt mot hepatit B-virus (HBV). Särskilt indicerat för kroniska fall, särskilt för patienter som inte svarar på interferonbehandling, rekommenderas inte lamivudin för hepatit B för initial behandling. Denna medicin är inte ett botemedel; det bromsar bara utvecklingen av leverskada. Lamivudin godkändes av US Food and Drug Administration (FDA) 1998.

Hepatit B är en leversjukdom som kännetecknas av trötthet, illamående och gulsot, som i sin akuta form varar under en kort period och orsakar levercancer och svikt hos kroniskt drabbade. En mycket infektionssjukdom som överförs främst genom sexuell kontakt och intravenös droganvändning, HBV är upp till 100 gånger så smittsam som HIV som sprids genom kontakt med biologiska vätskor som blod, sperma, saliv och vaginala sekret. Över en miljon människor har den kroniska formen av denna sjukdom i USA från och med 2009, medan 350 miljoner lider över hela världen, vilket orsakar över 600,000 XNUMX dödsfall varje år. Även om det för närvarande inte finns något botemedel, kan det förebyggas genom vaccination.

Att minimera och bromsa nedbrytningen av leverceller är det främsta målet för behandlingen av hepatit B-patienter. Lamivudin mot hepatit B faller under klassificeringen av antivirala läkemedel som kallas nukleosid omvänt transkriptashämmare (NRTI), utvecklade för att stoppa eller störa replikeringen av HBV och HIV. Vanligtvis oralt i tablettform under minst ett år och ofta längre, bestäms effektiviteten av mängden hepatit B-antigen som finns i blodet, ärrbildning i levern och inflammation, såväl som påvisbara HBV-nivåer.

Medan det finns mer effektiva läkemedel, finner läkare framgång med lamivudin för hepatit B, särskilt för patienter som inte svarar bra på standardbehandling med interferon. Lamivudin tolereras väl, eftersom de flesta patienter inte tenderar att uppleva obehagliga biverkningar som de gör med interferon eller några av de andra läkemedel som används för HBV-behandling. Dessutom är det bara ett av två läkemedel som godkänts av FDA för behandling av barn infekterade med hepatit B.

Utveckling av HBV-resistens är vanligt med lamivudin mot hepatit, vilket gör det ineffektivt hos dem som tar det under lång tid, vanligtvis två tredjedelar av fallen för behandling som varar över ett år och 70 % i fem år. På grund av en genetisk mutation förändras viruset och blir kapabelt att överleva trots att tillväxten tidigare hämmats av medicinen. Eftersom de flesta människor kan gå i remission, är återfall och återkommande symtom sannolikt när behandlingen med lamivudin avbryts. Cirka 50 % av patienterna återfaller efter tre år efter att ha slutat med läkemedlet, vilket orsakar allvarliga komplikationer och symtom.