Hur effektivt är ciprofloxacin mot gonorré?

Att använda ciprofloxacin för gonorré är en effektiv metod för att behandla denna sexuellt överförbara sjukdom. Detta läkemedel är en av medicinerna som klassificeras som fluorokinoloner och används för att behandla bakteriella infektioner, såsom gonorré. Andra användningar av ciprofloxacin inkluderar som en förebyggande åtgärd för alla som har exponerats för mjältbrand.
Innan en läkare förskriver ciprofloxacin för gonorré, måste en läkare genomföra en fysisk undersökning och ett test för att avgöra om symtomen som patienten klagar på orsakas av denna typ av infektion. Ett urintest kan användas för att diagnostisera denna sjukdom och det är ett icke-invasivt sätt att avgöra om en gonorréinfektion är närvarande. Ett annat sätt att testa för denna sjukdom är att samla ett prov av kroppsvätska från det drabbade området, vilket kan inkludera halsen, livmoderhalsen eller urinröret.

Vissa läkare kommer att skriva ut ett recept på ett antibiotikum innan de väntar på bekräftelse av typen av infektion. Eftersom användning av ciprofloxacin för gonorré är ett accepterat alternativ för att behandla denna sjukdom, är detta ett rimligt tillvägagångssätt i situationer där denna typ av STD misstänks. Ciprofloxacin används också för att behandla urinvägsinfektioner, som kan orsaka smärta och obehag vid urinering.

När läkaren fattar ett beslut om att förskriva läkemedel måste läkaren avgöra om de potentiella riskerna överväger fördelarna, och valet av ciprofloxacin mot gonorré är inget undantag. Patienter som ordineras detta läkemedel måste veta att det kan orsaka magbesvär, inklusive illamående, kräkningar och halsbränna. Läkemedlet kan också orsaka allvarligare biverkningar, som inkluderar men är inte begränsade till influensaliknande symtom, stickningar i ansiktet eller extremiteterna och självmordstankar.

Människor som har ordinerats ett läkemedel som ciprofloxacin bör ta det enligt anvisningarna. Medicineringen bör fortsätta även om symtomen försvinner innan behandlingen har avslutats. Om symtomen förvärras efter att ha börjat ta ciprofloxacin, bör patienten konsultera en läkare för att avgöra om ett annat läkemedel ska användas eller om symtomen orsakas av något annat än denna typ av sexuellt överförbara sjukdomar.