Hur blir jag verksamhetschef?

Kraven som du måste uppfylla för att bli verksamhetschef varierar vanligtvis beroende på vilken typ av plats du vill hitta en sådan anställning på. I allmänhet bör du dock ha en hel del yrkeserfarenhet av att arbeta inom detaljhandeln eller ett område som är relaterat till den typ av arbete du planerar att utföra. Du kan också behöva ha en högskoleexamen, vanligtvis en fyraårig examen även om en magisterexamen kan vara att föredra. När du väl har den bakgrund du behöver för att bli verksamhetschef, då ska du leta efter företag som försöker fylla en sådan tjänst.

För att bli verksamhetsledare bör du börja med att skaffa dig en omfattande yrkes- och utbildningsbakgrund inom detaljhandel, management eller liknande område. Olika typer av företag kan behöva en operations manager, eller ”ops” manager, och arbetsuppgifterna för sådana positioner kan variera ganska mycket. I allmänhet övervakar dock en verksamhetschef den dagliga verksamheten på en plats och säkerställer att de anställda arbetar ordentligt för att nå mål och i övrigt slutföra projekt. Du bör överväga att ta en fyraårig examen i företagsekonomi eller management för att bli verksamhetschef, även om en magisterexamen kan göra dig till en ännu starkare kandidat.

När du arbetar med den utbildning du behöver för att bli verksamhetsledare bör du också överväga att skaffa dig mycket relevant yrkeserfarenhet. Om du till exempel vill arbeta inom detaljhandeln, bör du börja skaffa dig erfarenhet av att arbeta inom detaljhandeln, särskilt i alla chefs- eller arbetsledarepositioner du kan hitta. Eftersom det behövs verksamhetschefer inom en rad olika branscher och orter bör du överväga alla olika alternativ du kan ha för att bli verksamhetsledare. Du kan överväga att arbeta på ett lager eller leveransplats för ett större företag, eller för ett kontor som är i behov av en andra chef för att övervaka den dagliga verksamheten när verksamheten expanderar.

När du har fått den här erfarenheten och avslutat din examen kan du börja leta efter möjligheter att bli verksamhetschef. Om du arbetar för ett stort företag med många orter kan du kanske lättare flytta upp inom företaget och hitta en verksamhetschef. Du kan också titta på andra företag inom närliggande områden som är i behov av chefer, och hitta möjligheter där du kan bli verksamhetschef på dessa företag. Med en stark bakgrund inom management och en högskoleexamen kanske du också kan hitta ett antal andra möjligheter i positioner som kontorsledning, butiksledning eller distriktsledning.