Hur blir jag körlärare?

Vägen till att bli körlärare är relativt okomplicerad med små variationer i krav beroende på var instruktören kommer att undervisa. Det finns vanligtvis nationella eller lokala bestämmelser om vad som krävs för certifiering och det är bäst att kontrollera med den lokala motorfordonsavdelningen för detaljer. I USA har varje stat sin egen uppsättning krav som vanligtvis innebär att man tar en certifieringskurs och klarar ett prov. Ofta måste dessa kurser erkännas och godkännas av den jurisdiktion som beviljar certifieringen, så det är alltid bäst att bekräfta tillämpliga krav innan du registrerar dig för något program. Många områden kräver också att en sökande har en gymnasieexamen, uppfyller ett krav på lägsta ålder och har ett körkort.

Körlärare ger vanligtvis undervisning både i klassrummet och bakom ratten. Som ett resultat bör potentiella instruktörer kunna undervisa i både grupp och en-mot-en-miljöer. Dessutom bör instruktörer vara bekväma med att arbeta med en mängd olika personligheter.

Tålamod är också en nyckelkvalifikation för någon som vill bli körlärare. Eftersom elever ofta gör misstag när de lär sig att köra, bör en instruktör vara utrustad för att hantera dessa situationer och ge vägledning. Med tanke på säkerhetsfrågorna som är inneboende i att lära sig köra är ett lugnt uppträdande när eleverna lär sig att köra också mycket viktigt.

Anställningsmöjligheter för någon som vill bli körlärare finns vanligtvis på privata körskolor. Dessa skolor kan ha sina egna jobbkrav utöver de som krävs lokalt så det är bäst att kolla med en skola direkt innan du ansöker. I vissa fall kan en individ besluta sig för att arbeta som frilansande körlärare. Detta skulle dessutom kräva förmågan att leda ett företag och inom vissa områden, ett specialiserat oberoende körlärarlicens. Möjligheter finns också för instruktörer på gymnasier och ibland community colleges; dessa positioner kan dock kräva en examen på högskolenivå.

Vissa instruktörer är specialiserade på att instruera eleverna hur man kör specifika typer av fordon som lastbilar, kommersiella fordon eller bussar. Andra instruktörer väljer att fokusera på undervisning i teknikklasser som defensiv körning, körning under extrema förhållanden eller till och med racerbilskörning. För att bli en körlärare inom ett av dessa specialiserade områden kommer sannolikt ett körkort för lämplig fordonsklass och ytterligare certifieringar att krävas. Den lokala motorfordonsavdelningen och trafikskolan skulle kunna ge ytterligare information om behörighet för dessa typer av tjänster.