Hur blir jag en rabattterminsmäklare?

För att bli en rabattterminsmäklare måste en individ klara Series 3-provet, registrera sig hos National Futures Association (NFA) och säkra en position hos en terminsmäklarbyrå. Ett alternativ till att få en tjänst hos en byrå är att etablera en egen mäklarverksamhet. Ett fåtal mäklarbyråer ber om kandidater för sponsring. Den sponsrade kandidaten kommer tillfälligt att säkra en position hos byrån, men måste klara alla test- och licenskrav.

Det första du behöver göra för att bli en rabattterminsmäklare är att bestämma om du vill få Series 3-sponsring från en byrå. Webbplatser för jobbbrädor samt lokala tidningar och facktidskrifter kan innehålla annonser för mäklartjänster. I platsannonsen kan det stå att byrån är villig att utbilda och anställa kandidater som framgångsrikt klarar provkravet i serie 3 inom en angiven tidsperiod.

Att klara National Commodities Futures Exam eller Series 3-examen är ett krav för att bli en rabattterminsmäklare. Provet täcker marknadens regler och förordningar som är involverade i handel med råvaror och terminer. Lämpliga förberedelser inför tentamen rekommenderas starkt. Examenförberedande material är tillgängligt via en mängd olika leverantörer om du väljer att skaffa din examenscertifiering utan sponsring.

För att registrera dig för Series 3-provet, kontakta Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). De administrerar provet från flera platser på de flesta vardagar. Testet består av 120 flervalsfrågor och tar cirka två och en halv timme att genomföra. En poäng på minst 70 procent måste erhållas för att bli godkänd.

När du har klarat serie 3-provet är nästa steg för att bli en rabattterminsmäklare att registrera dig hos NFA. Denna registrering ska fyllas i som en ”associerad person”. Du måste skicka in ett onlineregistreringsformulär, fingeravtryckskort, bevis på dina Series 3-provresultat och en ej återbetalningsbar avgift. En verifiering av registreringsformuläret kommer också att behöva utföras.

Efter att du är registrerad hos NFA kan du välja mellan att starta ditt eget företag eller få en tjänst hos en etablerad byrå. Om du fick sponsring från en byrå innan du slutförde din examen och registrering, har du slutfört alla nödvändiga steg. Företaget som sponsrade dig kan ha ytterligare krav och utbildning som du kommer att behöva genomföra.

Om du inte fick sponsring innan du tog provet måste du söka jobb för att bli en terminsmäklare. Yrkesorganisationer, karriärtjänster, arbetsförmedlingar, tidnings- och onlineannonser är ett bra ställe att börja. Som en kandidat som redan har säkrat Series 3-licensiering och registrering kan du ha en fördel framför andra sökande som inte har det.