Hur blir jag en akademisk redaktör?

Akademiska tidskrifter är populära sätt att sprida forskningsrön och data för en mängd olika vetenskapliga och medicinska områden. Redaktörer för dessa tidningar ansvarar för att välja innehåll och göra texten så läsbar som möjligt för publiken. Om du vill bli en akademisk redaktör måste du kunna balansera redigeringsförmåga med kunskap om ditt akademiska område. Resultaten kommer att hjälpa yrkesverksamma att bättre förstå sin arbetsvärld och lära sig om ny information.

För att bli en akademisk redaktör behöver du en unik kombination av utbildnings- och arbetsbakgrund. Din bästa grund är en kandidatexamen i journalistik för att lära dig grunderna i publikationsskrivande, struktur, redigering och stil. Dessutom är det bra att ha en andra examen eller ett biämne inom det akademiska området du vill redigera. Många akademiska tidskrifter fokuserar på nischer inom det vetenskapliga och medicinska området, så en redaktör kommer att behöva känna till termerna och teorierna inom dem. Det är sällsynt att en nyutexaminerad person kliver in i en roll som redaktör, så du kommer troligen att tillbringa många år som författare innan du tillträder en position som redaktör.

Efter att du har blivit akademisk redaktör måste du lära dig en mängd olika dagliga uppgifter för att hjälpa till att publicera en stark tidning. Du måste förstå de vetenskapliga eller medicinska tidskrifterna för din publikation för att hålla innehållet i överensstämmelse med tidigare nummer. Att korrekturläsa och göra korrigeringar av det akademiska skrivandet av artiklarna är en annan viktig del av jobbet. Du måste också tilldela berättelser eller ta pitcher från skribenter för att skapa tillräckligt med innehåll för varje nummer. Ett jobb som du sannolikt kommer att behöva släppa är att faktiskt skriva och undersöka artiklar, eftersom de flesta akademiska redaktörer enbart fokuserar på att förbättra sina skribenters arbete och fatta beslut om tidskriftens innehåll.

Dessa jobb är komplicerade och kräver en distinkt uppsättning färdigheter för att utföra dem ordentligt om du vill bli en akademisk redaktör. Uppmärksamhet på detaljer är avgörande för att kontrollera stavfel, stilfel och faktafel. Du måste också vara schemaorienterad, eftersom tidskrifter har strikta publiceringstider som måste hållas för tryckning och distribution. Du måste också ha en stark nyfikenhet för ämnen som du inte känner till och måste vara villig att bedriva oberoende forskning om ett ämne för att bättre kunna redigera en artikel om det ämnet efter att du blivit akademisk redaktör.