Finns det ett samband mellan Zolpidem och minnesförlust?

Zolpidem är ett populärt läkemedel som används för att behandla sömnlöshet och ett av läkemedlen i den nyare generationens lugnande medel som är utformade för att på ett säkert sätt ge en god natts sömn. Zolpidem är avsett att tas på fastande mage och verkar mycket snabbt för att sänka det centrala nervsystemet (CNS) genom att lifta på samma signalsubstanssystem som används av alkohol och bensodiazepiner. Efter att framgångsrikt ha låtit sin tagare att sova snabbt, metaboliseras zolpidem av levern och utsöndras av njurarna. Generellt sett är zolpidem säkrare än 1950-talets kraftiga lugnande medel, utan sina egna säkerhetsproblem och biverkningar. Zolpidem och minnesförlust är ett sådant väldokumenterat problem.

Alla sömnhjälpmedel, inklusive alkohol, kan ha en negativ inverkan på minnet. Faktum är att själva handlingen att somna är bortom många människors förmåga att minnas när de vaknar följande morgon. Livliga drömmar är ofta svåra att komma ihåg det ögonblick då verklig vakenhet inträffar. Sambandet mellan minnesförlust och sömn i sig är inte ovanligt. De som lider av minnesförlust glömmer helt enkelt att de glömt något.

Kopplingen mellan zolpidem och minnesförlust är mer problematisk. Läkemedlets biverkningar inkluderar anterograd amnesi, ett tillstånd som liknar det för en alkoholiserad blackout, efter intag av drogen. Även om zolpidem är utformat för att hjälpa en sömnlös att somna snabbt, sträcker sig dess effekter inte till att hjälpa den drabbade att sova efter tre till fyra timmar. Enstaka återuppvaknande inträffar efter detta initiala fall av läkemedlets effekt. Dessa episoder av vakenhet där den sömnlösa kan äta, ha sex, köra bil eller samtala normalt utan att komma ihåg aktiviteten senare är faktiskt demonstrationer av sömngång och exempel på sambandet mellan zolpidem och minnesförlust.

Sömngång i samband med zolpidem är ett tillräckligt viktigt problem för att anses vara det viktigaste att veta när man tar drogen, enligt USA:s Federal Drug Administration (FDA) Medicineringsguide för denna medicin. Användning av alkohol medan du tar drogen är känd för att öka risken för sedering av centrala nervsystemet, andningssedering, sömngång och andra effekter relaterade till zolpidem och minnesförlust.

Förutom minnesförlust, inkluderar andra biverkningar av denna medicin grogginess följande dag, yrsel, humörförändringar och förvärrade depressionssymtom. Zolpidem kan också interagera med andra substanser och mediciner. Alkohol kan förstärka dess effekt. Mat – särskilt choklad – är känt för att minska dess effektivitet. Interaktioner med andra vanliga mediciner såsom natriumoxybat, rifampin, ketokonazol eller andra lugnande medel är också kända för att förekomma.