Är energi alltid dyrt i Tyskland?

I Tyskland, när efterfrågan på el är låg och väderförhållandena är rätt, gynnas konsumenterna. Under julperioden 2017, till exempel, när efterfrågan från stora energikonsumenter var låg och olagligt soliga förhållanden drev landets vind- och solkraftverk, sjönk kraftpriset faktiskt under noll, rapporterade New York Times. Perioder med negativ prissättning kan leda till lägre elräkningar under loppet av ett år.

Framtiden för energiproduktion:

Tyskland har investerat mer än 200 miljarder USD i förnybara energikällor under de senaste decennierna. Så när vädret är blåsigt eller soligt, slutar tyska växter med överskottsel.
Traditionella elnät, vanligtvis drivna av fossila bränslen som kol, är utformade för att skapa tillräckligt med energi för att möta efterfrågan. Förnybara energikällor producerar kraft baserat på atmosfäriska förhållanden.
International Energy Agency förutspår att år 2040 kommer förnybara källor att driva 40 procent av den globala kraftproduktionen.