Är det säkert att kombinera Cefdinir och alkohol?

Cefdinir är ett antibiotiskt läkemedel som används för att behandla vissa typer av bakteriella infektioner. Det är klassificerat som ett cefalosporinantibiotikum, effektivt mot en mängd olika bakterier, som det dödar genom att störa konstruktionen av deras cellväggar. Liksom många mediciner kan det finnas vissa interaktioner som uppstår när man blandar cefdinir och alkohol. Dessa interaktioner är i allmänhet inte livshotande, men de kan vara obekväma och möjligen farliga, så denna kombination bör inte anses vara säker.

Detta antibiotikum kan orsaka en mängd olika biverkningar, av vilka många kan förvärras av alkohol. Dåsighet och yrsel kan förekomma hos vissa personer efter att ha tagit denna medicin, och kombinationen av cefdinir och alkohol, som också är ett dämpande medel, kommer vanligtvis att öka denna effekt. Patienter som kombinerar de två bör vara särskilt försiktiga i situationer som kräver koncentration eller skarp motorik.

Hos vissa patienter som tar detta läkemedel kan gastrointestinala (GI) effekter som illamående, kräkningar och orolig mage uppstå. Biverkningar som dessa kan bero på en känslighet för cefalosporinantibiotika. Celler i GI-vävnaden replikerar och delar sig snabbt, som bakterier, och de kan till viss del påverkas av verkan av detta läkemedel. Alkohol kan irritera GI-kanalen och orsaka frisättning av magsyra, vilket orsakar liknande GI-effekter. Att blanda cefdinir med alkohol tenderar därför att öka GI-besvär orsakade av denna medicin.

I de sällsynta fall av allvarliga biverkningar från cefdinir kommer alkohol vanligtvis att förvärra symptomen ännu värre. Dessa biverkningar inkluderar svårigheter att kissa, feber, magsmärtor och allergiska reaktioner. Läkare bör underrättas om dessa symtom uppstår, även om alkohol inte har konsumerats, eftersom de kan indikera ett allvarligt medicinskt tillstånd.

Vissa cefalosporinantibiotika stör metabolismen, eller nedbrytningen, av alkohol i levern. Denna process kan leda till extremt obehagligt illamående, rodnad och kräkningar. Denna medicin är vanligtvis inte en av de cefalosporinantibiotika som leder till denna reaktion, men det finns en liten möjlighet att det uppstår hos vissa individer om cefdinir och alkohol kombineras.

Antibiotika kan ibland inte utföra sin roll i att bekämpa bakterier lika bra i närvaro av alkohol. Att dricka alkohol kan orsaka förändringar i hur antibiotika metaboliseras, vilket äventyrar deras effektivitet. För att säkerställa att denna medicin helt blir av med en bakterieinfektion, bör kombinationen av cefdinir och alkohol undvikas. Det finns en liten möjlighet att bakterier hinner bli resistenta mot detta läkemedel om dess effekt minskar av alkohol, gör att infektioner varar längre än de normalt skulle göra, eller orsakar ytterligare skadliga effekter.